Linh Đã đăng - Dịch vụ - 600b850b7ec7277ef84b0730

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 3 người

Hồ sơ ứng viên - Thực tập sinh Marketing - Nguyễn Thu Trang

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: Hà Nội | Xu hướng: Phản hồi xấu | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân | Danh mục: Danh mục Kết bạn của Linh

Chi tiết:

nữ | hà nội | học viên ngân hàng | marketing - pr | 035199001609 | 02/11/1999

Kinh nghiệm làm việc
- Cửa hàng tiện lợi
- Đồ da Minh Tâm
- Thời trang The Sun
- TNHH Uniqlo Việt Nam


Xem thêm