Hồ sơ PG - Nguyễn Trâm Anh

Đã tiếp cận 183 người 0NDA 974 - (0 bình luận)

Giá trị: 1.500.000 | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Bán hàng | Tính chất: Sản phẩm | Hiện liên hệ: có hiện | Loại hình: Cá nhân | Danh mục: Danh mục bài viết của Nguyễn Tấn Đạt

Chi tiết:

việc làm pg | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc pg | tuyển dụng pg | nữ | 1996 | độc thân