Hồ sơ model, Hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu make up - Quách Thủy Tiên

Đã tiếp cận 134 người 0NDA 974 - (0 bình luận)

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên Model | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

hồ sơ model, hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu make up | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc model | tuyển dụng model | nữ | 1995

Có kinh nghiệm làm mẫu make up

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất